Digital strategi

En digital strategi innebär att optimera räckvidden och anseendet för verksamheten. Det finns flera olika strategier och att kombinera dem ger alltid bäst resultat. Webbdesign, SEO- optimering  och marknadsföring är betydande för att en verksamhet ska utmärka sig och synliggöras för framtida kunder i dagens digitala samhälle. 

Syfte & Vision

Cesco inleder projekten genom att se till verksamhetens syfte och vision med marknadsföringen. I denna fas lyssnar vi till kunden och sätter oss in i kundens perspektiv. Cesco ser till sin erfarenhet ur tidigare projekt för att vägleda och rådgiva kunden. 

Marknadsanalys & strategi

Planering av upplägg över en längre tidshorisont skapar lönsamma annonser. Cesco sammanställer och föreslår vilken marknadsföringsstrategi som passar kundens syfte och vision. Marknadsföring kräver prövning och anpassning till konsumenters agerande. Cesco genomför en marknads- och konkurrensanalys för att finna ett lämpligt utgångsläge. 

Koncept & Design

Cesco sammanställer tidigare faser under Research och vision för att etablera marknadsföringens koncept. Cesco utför en workshop där vi skapar designer och slogans för konceptet. 

SEO & SEA- optimering

SEO står för sökmotoroptimering och innebär att man anpassar hemsidan till tänkta sökord på sökmotorer som exempelvis Google. Google använder komplicerade algoritmer för att avläsa hemsidor. Utifrån informationen på hemsidan kan Google avgöra hur relevant hemsidan är till det någon söker på.  Cesco anpassar och optimerar hemsidorna särskilt anpassade efter våra kunders målgrupp. SEA innebär att man betalar en sökmotor för att bli mer exponerade och träffbar efter tänkta sökord som har hög konkurrens.

Sociala medier

Cesco använder Facebook, Instagram, Snapchat och Youtube som plattformar för digital marknadsföring. Upplägget ser olika ut men är alla väldigt lönsamma. Cesco använder modeller där vi kombinerar de olika sociala medierna. 

Analys & data

Digital marknadsföring sker konstant och kontinuerligt. Cesco följer projekt noggrant och analyserar hur resultatet speglar konsumenters beteende. Cesco samlar in data från marknadsföringen och använder den för att optimera ytterligare.  

Optimering & utveckling

Digital marknadsföring blir sällan fullständigt och bör fördelaktigt optimeras kontinuerligt. Samhället följer särskilda mönster och strukturer som kan utnyttjas. Årstider, kultur och trender påverkar starkt hur marknader utvecklas. Cesco har långsiktiga relationer och har erfarenhet av att anpassa marknadsföringen efter dessa strukturella förändringar. 

Digital strategi

En digital strategi innebär att optimera räckvidden och anseendet för verksamheten. Det finns flera olika strategier och att kombinera dem ger alltid bäst resultat. Webbdesign, SEO- optimering  och marknadsföring är betydande för att en verksamhet ska utmärka sig och synliggöras för framtida kunder i dagens digitala samhälle. 

Syfte & Vision

Cesco inleder projekten genom att se till verksamhetens syfte och vision med marknadsföringen. I denna fas lyssnar vi till kunden och sätter oss in i kundens perspektiv. Cesco ser till sin erfarenhet ur tidigare projekt för att vägleda och rådgiva kunden. 

Marknadsanalys & strategi

Planering av upplägg över en längre tidshorisont skapar lönsamma annonser. Cesco sammanställer och föreslår vilken marknadsföringsstrategi som passar kundens syfte och vision. Marknadsföring kräver prövning och anpassning till konsumenters agerande. Cesco genomför en marknads- och konkurrensanalys för att finna ett lämpligt utgångsläge. 

Koncept & Design

Cesco sammanställer tidigare faser under Research och vision för att etablera marknadsföringens koncept. Cesco utför en workshop där vi skapar designer och slogans för konceptet. 

SEO & SEA- optimering

SEO står för sökmotoroptimering och innebär att man anpassar hemsidan till tänkta sökord på sökmotorer som exempelvis Google. Google använder komplicerade algoritmer för att avläsa hemsidor. Utifrån informationen på hemsidan kan Google avgöra hur relevant hemsidan är till det någon söker på.  Cesco anpassar och optimerar hemsidorna särskilt anpassade efter våra kunders målgrupp. SEA innebär att man betalar en sökmotor för att bli mer exponerade och träffbar efter tänkta sökord som har hög konkurrens.

Sociala medier

Cesco använder Facebook, Instagram, Snapchat och Youtube som plattformar för digital marknadsföring. Upplägget ser olika ut men är alla väldigt lönsamma. Cesco använder modeller där vi kombinerar de olika sociala medierna. 

Analys & data

Digital marknadsföring sker konstant och kontinuerligt. Cesco följer projekt noggrant och analyserar hur resultatet speglar konsumenters beteende. Cesco samlar in data från marknadsföringen och använder den för att optimera ytterligare.  

Optimering & utveckling

Digital marknadsföring blir sällan fullständigt och bör fördelaktigt optimeras kontinuerligt. Samhället följer särskilda mönster och strukturer som kan utnyttjas. Årstider, kultur och trender påverkar starkt hur marknader utvecklas. Cesco har långsiktiga relationer och har erfarenhet av att anpassa marknadsföringen efter dessa strukturella förändringar. 

Cesco

Vi på Cesco älskar vårt jobb och ser det som nyckeln till vår framgång. Cesco har allt från stora globala kunder till privata aktörer som kunder inom flera olika branscher. För oss är varje kund unik och relationen till er är det vi värdesätter högst. Cesco jobbar nära våra kunder och har alltid långsiktiga relationer. Resultatet är något vi åstadkommit tillsammans och relationen gör att vi tillsammans växer.