Digital

tillväxt

Cesco skapar, hanterar och optimerar digital marknadsföring för företag. Vi utmärker och uppnår visioner för er verksamhet genom strategiska och tillväxtorienterade metoder. Kontakta oss så hjälper vi er.

digital marknadsföring, marknadsföring, marketing, digital marketing, reklam, Sociala medier

Digital strategi

En digital strategi appliceras för att optimera anseendet och räckvidden för verksamheten digitalt. Cesco använder flera olika strategier och att kombinera dem ger bäst resultat. Webbdesign, SEO- optimering och digital marknadsföring är betydande för att er verksamhet ska utmärka sig och synliggöras för er framtida målgrupp. 

digital marknadsföring, marknadsföring, marketing, digital marketing, reklam, Sociala medier

Syfte & Vision

Vi inleder arbetet för marknadsföringen genom att förstå ert syfte och vision. Utifrån er verksamhets perspektiv kan vi ta ställning för arbetets upplägg. Cesco ser till sin erfarenhet ur tidigare projekt för att ge er vägledning och råd. 

Marknadsanalys & strategi

Cesco sammanställer och föreslår vilken marknadsföringsstrategi som uppfyller ert syfte och vision. Genom att ta del av data försöker vi kartlägga och förstå konsumenters agerande. Cesco genomför en marknads- och konkurrensanalys för att finna ett lämpligt utgångsläge. 

digital marknadsföring, marknadsföring, marketing, digital marketing, reklam, Sociala medier

Koncept & Design

Vision, strategi och kreativitet kan väl kombineras för att öka räckvidden.

SEO- optimering

Optimera innehållet på hemsidan för att bli mer aktuell.

Marknadsföring

Digital marknadsföring via sociala medier är lönsamt och effektivt. 

Sociala medier

Vi på Cesco hjälper ert företag att nå ut till era kunder via Instagram och Facebook. Med marknadsföring via Facebook och Instagram kan ni nå ut till de cirka 4 miljarder aktiva användarna som rör sig på plattformarna varje månad.

Kommunikation

Det har blivit allt enklare att kommunicera med sina kunder. Sociala medier har öppnat upp en nya dörr till kund kontakt. Vi hjälper dig att skapa ett digitalt forum för dina kunder där ni kan ha den kommunikation som krävs för att ni ska växa som företag

Uppföljande & data

Digital marknadsföring sker konstant och kontinuerligt. Cesco följer projekt noggrant och analyserar hur resultatet speglar konsumenters beteende. Cesco samlar in data från marknadsföringen och använder den för att optimera ytterligare.  

Tolkning & utvecklande

Digital marknadsföring blir sällan fullständigt och bör därför optimeras kontinuerligt. Samhället följer särskilda mönster och strukturer som kan nyttjas digitalt. Årstider, kultur och trender är exempel som starkt påverkar hur marknader utvecklas. Cesco arbetar med långsiktiga relationer och har erfarenhet av att anpassa och fokusera marknadsföringen efter verksamhetens utveckling.

digital marknadsföring, marknadsföring, marketing, digital marketing, reklam, Sociala medier, hemsida, hemsidor, webbsida, Webbsidor

Vi på Cesco älskar vårt jobb och ser det som nyckeln till vår framgång. Cesco utför arbeten åt företag, privata kunder och organisationer inom flera olika branscher. För oss är varje kund unik och vi värdesätter relationen högst. Cesco jobbar nära våra kunder och har alltid långsiktiga relationer. Resultatet är något vi åstadkommit tillsammans och relationen gör att vi tillsammans växer.