Digital
identitet

Digital
identitet

Cesco hjälper ert företag att skapa er digitala identitet i form av en hemsida. En hemsidan ger er möjligheten att förmedla och tydliggöra företagets vision digitalt.

Hemsida
Analys hemsida
Analys hemsida

Vision & målgrupp

För att lyckas med en hemsida krävs förarbete där vision och målgrupp är betydelsefulla. Vision för en hemsida innebär vad er verksamhet vill förmedla och hur ni vill synas digitalt. Visionen bör vara anpassad och specificerad efter målgrupp. Vi på Cesco vill gärna följa just er vision och anpassar därefter arbetet. 

Marknadsanalys

Cesco genomför en marknadsanalys där vi ser till er bransch och hur eran målgrupp agerar. Här arbetar vi när våra kunder för att förstå er verksamhet. Med hjälp av en marknadsanalys kan vi sedan optimera er hemsida för att ta den och er till nästa nivå.

Webbutveckling
Hemsida

Vår Arbetsprocess

Cesco strävar efter en effektiv arbetsprocess där kommunikation är helt avgörande. I början av arbetet lägger vi stor tyngd i att förstå och ta del av era förväntningar på helheten av hemsidans resultat. Cesco rådgiver och delar gärna med sig av tidigare erfarenheter för att utforma en bra struktur. Utgångspunkten för hemsidan är vanligtvis en helhetsbild som får brytas ner i mindre komponenter.

Därefter består arbetsprocessen av att skapa och förverkliga hemsidans mindre komponenter för  att sedan kunna pussla ihop helheten. Kombinationen av design, struktur och text är centrala byggstenar under samtliga delar av arbetet. Avslutningsvis görs en avstämning och strategiska optimering.

Förvaltning hemsida
Förvaltning hemsida

Analys & optimering

När er hemsida är lanserad kan Cesco följa utveckling och göra anpassningar. Genom analysprogram och användardata kan vi optimera er hemsida ytterligare. Underhåll och strukturella förändringar är ett sätta att uppdatera och anpassa hemsidan för tillväxt och felfritt användande. 

Digital Marknadsföring

Cesco kombinerar hemsidor med digital marknadsföring för att öka trafiken. Genom digital marknadsföring kan vi rikta och aktualisera hemsidan för er målgrupp. Det är effektivt och lönsamt att kombinera er hemsida med digital marknadsföring.